Archives

Ulstein Arena | Lund+Slaatto

Ulstein_Arena_blå_time

Ulstein Arena | Lund+Slaatto

20:59 27 April in Architecture, Sports-Multi.Purpose
0 Comments

04-27-2018:MODERNi: Arkitektonisk er prosjektet løst ved at de to hallene danner hvert sitt volum, delvis lagt inn i terrenget. Det omkringliggende landskapet løper langs og mellom bebyggelsen på flere nivåer og danner en serie av nye urbane byrom i forlengelse av byens gågater. På denne måten videreføres og forsterkes bystrukturen med nye forbindelser til bykjernen samtidig som det skapes en synergi mellom byens liv og arenaens aktiviteter;Modern DesignRead More!

Tags

Areia | AAP Associated Architects
Cedar Rapids Public Library | OPN Architects
Street Furniture | Michael Sans
Centre for Sustainable Energy Technologies | Mario Cucinella
Stretch Ceiling & Wall Systems | NewMat
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.