Archives

Ulstein Arena | Lund+Slaatto

Ulstein Arena | Lund+Slaatto

20:59 27 April in Architecture, Sports-Multi.Purpose
0 Comments

04-27-2018:MODERNi: Arkitektonisk er prosjektet løst ved at de to hallene danner hvert sitt volum, delvis lagt inn i terrenget. Det omkringliggende landskapet løper langs og mellom bebyggelsen på flere nivåer og danner en serie av nye urbane byrom i forlengelse av byens gågater. På denne måten videreføres og forsterkes bystrukturen med nye forbindelser til bykjernen samtidig som det skapes en synergi mellom byens liv og arenaens aktiviteter;Modern DesignRead More!

Tags

Split Box House | DiG Architects
Australian Embassy to the United States | Bates Smart
Bar Agricole | Aidlin Darling Design
17427-ProjektPilot | D'art Design Gruppe
Pikaplant One - Vertical Garden
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.